Edep İle İlgili Sözler

Edep İle İlgili Sözler

Bu Yazımızda: Edep İle İlgili Sözler,Edep İle İlgili Sözler Facebook,Edep İle İlgili Sözler 2018,Edep İle İlgili Sözler 2017,Edep İle İlgili Sözler Kısa,Edep İle İlgili Sözler Twitter,Edep İle İlgili Sözler İnstagram,Edep İle İlgili Sözler 2016,Edep İle İlgili Sözler Etkileyici,Edep İle İlgili Sözler Yeni,Edep İle İlgili Sözler İndir,Edep İle İlgili Sözler Paylaş,Edeb İle İlgili Sözler,Edeb İle İlgili Sözler Facebook,Edeb İle İlgili Sözler 2018,Edeb İle İlgili Sözler 2017,Edeb İle İlgili Sözler Kısa,Edeb İle İlgili Sözler Twitter,Edeb İle İlgili Sözler İnstagram,Edeb İle İlgili Sözler 2016,Edeb İle İlgili Sözler Etkileyici,Edeb İle İlgili Sözler Yeni,Edeb İle İlgili Sözler İndir,Edeb İle İlgili Sözler Paylaş bulacaksınız.

Edep İle İlgili Sözler sayfamızda sizler için Edep İle İlgili Sözleri hazırladık.Sayfadaki Edep İle İlgili Sözleri dilediğiniz gibi sms gönderebilir,sosyal medyada Facebook,Twitter,İnstagramda paylaşabilirsiniz.

Edep İle İlgili Sözler

— Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır.

— Edep dili tutmak, korumak, nefsi küçültmek, kalbi temizlemektir.

— Edep senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmektir.

— Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.

— Edep öyle birkaç günde belli olmaz, İnsan öldüğü ana kadar edep göstermelidir.

— Edep, aklın tercümanıdır Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur Edebi kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez.

— Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.

— Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.

— Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

— Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.

— Edeb güzelliği, kişiyi nesep güzelliğine muhtaç etmez.

— Edeb, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.

— Edeb ve ahlak: Kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını hor görmemektir.

— Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

— Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.

— Güzeli , güzel yapan edeptir edep; ise güzeli sevmeye sebeptir…

— Takvası azalan kişinin hayası azalır. Hz. Ömer

— Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir. İmam Şafii

— İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Mevlana

— İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. Şemsi Tebrizi

— Edep, tecrübe ile yani bizzat yaşanarak kazanılır. İmam Maverdi

— Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Şeyh Sadi

— Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz.Osman

— Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır. Mevlâna

— En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz.Ali

— Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan ceâlandır, yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma. İmam Kuşeyri

— İnsanlık âdâbını, ilimden evvel, öğrenmek lâzımdır. İmâm Malik

— Dostunu edebine göre seç Edepli insanın yanında ihya olursun Edepsizse yürü geç yanında durdukça rezil rüsva olursun!

— Edep, dizlerin bükülmesi değil, gönüllerin diz çökmesidir..

— Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. Hz. Ali

— Edebi el vermez edepsizlik edene… Susmak en güzel cevap edebi elden gidene.

— İnsanı edebine göre seç edepli insanın aklından ihya olursun. Edepsizse yürü geç yanında durdukça rezil rüsva olursun.

— Edep kişinin gönül aynasıdır. Hz. Mevlana

— Kişinin edebi, altından daha iyidir. Hz.Ali

— Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Mevlâna

— Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır. Atakan Korkmaz

— Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna

— Erkeğin süsü edep, kadının süsü de zehep (altın) tir. Hz.Ali

— Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir. Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

— Edep, haddini bilmektir. Ahmed Hulûsi

— Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hz.Ali

— Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter. M.Akif Ersoy

— Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali

— Edep, ilimden önce gelir. Hz. Ömer

— Ulu kişi, ârif bir insan, Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur. Yahya b.Muaz

— Şeytanın katili edeptir. Hz. Mevlana

— İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. Mevlana

— Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali

— Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci

— İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. Abdullah Bin Menzil

— İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep. Ziya Paşa

— Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz.Ömer

— Utanma insanın ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nâsr-ı Husrev

— Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene. Yunus Emre

— Edep, mirasın hayırlısıdır. Hz.Ömer

— Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin faydası olmaz. Filinta

— Edep, aklın suretidir. Hz.Ali

— Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep. Yunus Emre

— Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Mevlana

— Her şey, çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Kazım Taşkent

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM